معرفی اساتید

آشنایی با اساتید و دوره های موجود

 • ملیت
 • زبان تدریس
 • هزینه تدریس

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • وقت آزاد
 • موضوع
 • هزینه جلسه

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • بومی

کرمانشاه

۳۳ دوره

امید امیری

فرانسوی

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

مبتدی

مدرس مقدماتی زبان فرانسوی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

گیلان

۳۳ دوره

عادل رحیمی

فرانسوی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگسالان

پیشرفته

آنلاین

برق

ظرفیت 2

10

1000000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

آذربایجان شرقی

۳۳ دوره

الهام گرامی فر

فرانسوی

دکترا

تدریس جلسه ای

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرس دانشگاه نبی اکرم تبریز، مدرس و سوپروایزر موسسه گلدیس تبریز، مدرس و ممتحن دوره های گردشگری در سازمان مدیریت صنعتی تبریز.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE