معرفی اساتید

آشنایی با اساتید و دوره های موجود

 • ملیت
 • زبان تدریس
 • هزینه تدریس

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • وقت آزاد
 • موضوع
 • هزینه جلسه

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • بومی

اصفهان

۳۳ دوره

مرجان رحیمی

چینی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه

عضو پارتمان تخصصی زبان چینی بامبو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

یزد

۳۳ دوره

داوود پارسا

چینی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه

دانشجوی ترم ۹ زبان چینی از استان شندونگ کشور چین دارای مدرک HSK۵

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

اصفهان

۳۳ دوره

محمد حسن رئیسی

چینی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

آنلاین

زبان چینی

ظرفیت 5

13

5000000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

اصفهان

۳۳ دوره

منصوره شیخ

چینی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

متوسطه

عضو دپارتمان تخصصی زبان چینی بامبو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE