معرفی اساتید

آشنایی با اساتید و دوره های موجود

 • ملیت
 • زبان تدریس
 • هزینه تدریس

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • وقت آزاد
 • موضوع
 • هزینه جلسه

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • بومی

خراسان رضوی

۳۳ دوره

اسدالله محمدی رئوف

عربی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

پیشرفته

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

البرز

۳۳ دوره

لیلا فلاح نژاد

عربی

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۵۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

لیسانس و فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران،رتبه ۲۸۴کنکور سراسری در سال۸۹،مدرس دانشگاه و مراکز علمی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE