معرفی اساتید

آشنایی با اساتید و دوره های موجود

 • ملیت
 • زبان تدریس
 • هزینه تدریس

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • وقت آزاد
 • موضوع
 • هزینه جلسه

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • بومی

مرکزی

۳۳ دوره

امین سدهزاده

حسابداری

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۵۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

مدرس

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

هرمزگان

۳۳ دوره

امیر زارعی

حسابداری

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۴۵,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

تحلیل گر بازارهای مالی(باینری آپشن-فارکس-بورس و اوراق بهادار ایران) مدرس بورس و فرابورس مدرس فارکس

آنلاین

تحلیل تکنیکال-تابلوخوانی-فاندامتال

ظرفیت 20

12

8000000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

هرمزگان

۳۳ دوره

مرضیه چراغی

حسابداری

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگسالان

مبتدی متوسطه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

مازندران

۳۳ دوره

رويا نوري

حسابداری

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

متوسطه پیشرفته

۱۰ ساله سابقه تدريس نرم افزار هلو را دارم در آموزشگاه تدريس ميكنم و بستن اطلاعات اوليه شغلها و بستن سالي مالي و انبارگرداني انجام ميدهم .

آنلاین

پيشرفته

ظرفیت 1

10

1200000

آنلاین

مقدماتي نرم افزار هلو

ظرفیت 1

5

450000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE