معرفی اساتید

آشنایی با اساتید و دوره های موجود

 • ملیت
 • زبان تدریس
 • هزینه تدریس

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • وقت آزاد
 • موضوع
 • هزینه جلسه

  از

  0

  تومان

  تا

  0

  تومان

 • بومی

همدان

۳۳ دوره

آیدا مرادی

ریاضیات

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

نوجوانان

متوسطه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

کرمانشاه

۳۳ دوره

سعید طاهرآبادی

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۵۵,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان

متوسطه پیشرفته

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

البرز

۳۳ دوره

زهرا تک فلاح

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

کودکان

متوسطه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

تهران

۳۳ دوره

دانيال زمانی

ریاضیات

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان

متوسطه

مدرس هستم......

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

یزد

۳۳ دوره

میلاد صادقی

شیمی

دکترا

تدریس جلسه ای

۲۵,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

دانشجوی دکترای داروسازی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

البرز

۳۳ دوره

زهرا تک فلاح

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

کودکان

متوسطه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

خوزستان

۳۳ دوره

عبدالرحیم بهبهانی

ریاضیات

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۸۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

مدرس دوره های کنکوری ریاضی - فیزیک و شیمی فارغ التحصیل رشته ی فوق لیسانس مهندسی از دانشگاه صنعت نفت اهواز

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

سیستان و بلوچستان

۳۳ دوره

احمد حسین زهی

شیمی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۴۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

متوسطه

دبیر رسمی آموزش و پرورش

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

کرمان

۳۳ دوره

اناهیتا آقاعباسی

ریاضیات

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

کودکان

متوسطه

تدریس مفاهیم فارسی و ریاضی پیش از دبستان

آنلاین

دوره تدیس پیش دبستانی

ظرفیت 10

365

هر ماه ۵۰۰

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

تهران

۳۳ دوره

علی رحیمی

شیمی

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

پیشرفته

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

مرکزی

۳۳ دوره

ملیحه شاهرخی

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۸۰,۰۰۰ تومان

کودکان

مبتدی متوسطه

آنلاین

maths

ظرفیت 7

2

80000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

مرکزی

۳۳ دوره

محسن محسنی

شیمی

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

متوسطه پیشرفته

۱۰ سال هست مدرس هستم تکنیک های تست زنی و حرفه ای برای شیمی کنکور. در هر جلسه یک مبحث از ۳۵ تست کنکور بسته میشه و شما با خیال راحت تست رو تضمین شده جواب میدید.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

البرز

۳۳ دوره

مریم عبی

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

کودکان

مبتدی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

اصفهان

۳۳ دوره

کرامت زمانی

شیمی

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان

مبتدی متوسطه پیشرفته

آنلاین

تسلط کامل بر شیمی دهم

ظرفیت 15

20

15000000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

خراسان رضوی

۳۳ دوره

فرزانه برهانی

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

کودکان

متوسطه

معلم پایه پنجم

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

اصفهان

۳۳ دوره

سجاد حیدری

شیمی

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۰ تومان

مدرس مشاوره

وبینار

مشاوره

ظرفیت 25

2

0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

البرز

۳۳ دوره

فریبا دهقان رفیع

ریاضیات

فوق لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

متوسطه پیشرفته

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ۵سابقه تدریس خصوصی ریاضی تمامی مقاطع(از ابتدایی تا کارشناسی)، ۳سال سابقه تدریس ریاضی دوره اول و دوم ابتدایی در مدارس غیرانتفاعی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

تهران

۳۳ دوره

سنا خندستانی

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۰ تومان

کودکان

پیشرفته

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

خراسان رضوی

۳۳ دوره

مرتضی سینی چی

شیمی

لیسانس

تدریس جلسه ای

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نوجوانان بزرگسالان

متوسطه پیشرفته

لیسانس شیمی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد سابقه تدریس در دبیرستان های مشهد تدریس کنکور دارای جزوه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

کرمان

۳۳ دوره

زینب اسلامی

ریاضیات

غیر آکادمیک

تدریس جلسه ای

۰ تومان

نوجوانان

متوسطه

مشتاق علم

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

اصفهان

۳۳ دوره

امیرحسین شهداد

ریاضیات

لیسانس

تدریس جلسه ای

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودکان نوجوانان بزرگسالان

مبتدی متوسطه پیشرفته

۸ سال سابقه مشاوره کنکور رتبه های برتر در کنکور ۹۹ رتبه ۵۵ و ۱۹۷ و ۱۲ رتبه زیر ۲۰۰۰ داشتم فارق التحصیل مشاوره و روانشناسی تحصیلی از دانشگاه شهید بهشتی تهران عضو بنیاد ملی نخبگان رتبه ۱۴ کنکور دکترا

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنیه جمعه
۰۰-۰۴
۰۴-۰۸ %۲۵
۰۸-۱۲ ۱ ساعت %۲۵
۱۲-۱۶
۱۶-۲۰ ۱ ساعت ۲ ساعت
۲۰-۰۰

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE

دوره آموزشی PTE